eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3779

NGC 3779
objekt NGC 3779 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3779 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: Scd -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.90'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.8m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 14.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t38m50.8s; Dec= -10°35'3"
Rødforskyvning (z): 0.005626
Avstand fra solen til NGC 3779: basert på redshiftverdien (z) - 23.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3779 : PGC 36084, IC 717, MCG -2-30-13

Naboobjekter: NGC 3777, NGC 3778, NGC 3780, NGC 3781

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.