eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3794

NGC 3794
Objekt NGC 3794 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3794 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.5'
veľkosť: V=12.9m; B=13.6m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h40m54s; Dec= 56°12'6"
RedShift (z): 0.004610
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3794: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3794 : PGC 36238, NGC 3804, UGC 6640, MCG 9-19-153, IRAS 11381+5628, CGCG 268-70, CGCG 292-19

Blízke objekty: NGC 3792, NGC 3793, NGC 3795A, NGC 3795

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.