eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3839

NGC 3839
Objekt NGC 3839 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3839 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sd - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.5'
veľkosť: V=13.3m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h43m54.4s; Dec= 10°47'4"
RedShift (z): 0.019734
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3839: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3839 : PGC 36475, UGC 6700, MCG 2-30-24, CGCG 68-48, IRAS 11413+1103

Blízke objekty: NGC 3837, NGC 3838, NGC 3840, NGC 3841

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.