eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3847

NGC 3847
objekt NGC 3847 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3847 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.10'x1.1'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.3m; B=14.3m
Overflate lysstyrke: 13.6 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t44m14s; Dec= 33°30'52"
Rødforskyvning (z): 0.031829
Avstand fra solen til NGC 3847: basert på redshiftverdien (z) - 134.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3847 : PGC 36504, NGC 3856, UGC 6708, MCG 6-26-23, CGCG 186-32

Naboobjekter: NGC 3846A, NGC 3846, NGC 3848, NGC 3849

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.