eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3864

NGC 3864
Objekt NGC 3864 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3864 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: D -
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.7'
magnitud: V=14.2m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h45m15.6s; Dec= 19°23'32"
rödförskjutning (z): 0.023339
Avståndet från solen till NGC 3864: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 98.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3864 : PGC 36620, MCG 3-30-97, CGCG 97-130

Närliggande objekt: NGC 3862, NGC 3863, NGC 3865, NGC 3866

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.