eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3864

NGC 3864
objekt NGC 3864 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3864 - galakse i stjernebildet Leonis
Typen: D -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.2m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t45m15.6s; Dec= 19°23'32"
Rødforskyvning (z): 0.023339
Avstand fra solen til NGC 3864: basert på redshiftverdien (z) - 98.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3864 : PGC 36620, MCG 3-30-97, CGCG 97-130

Naboobjekter: NGC 3862, NGC 3863, NGC 3865, NGC 3866

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.