eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3866

NGC 3866
objekt NGC 3866 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3866 - galakse i stjernebildet Crateris
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.1m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t45m11.6s; Dec= -9°18'52"
Rødforskyvning (z): 0.019097
Avstand fra solen til NGC 3866: basert på redshiftverdien (z) - 80.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3866 : PGC 36621, NGC 3858, MCG -1-30-29

Naboobjekter: NGC 3864, NGC 3865, NGC 3867, NGC 3868

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.