eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3876

NGC 3876
Objekt NGC 3876 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3876 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.7'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h45m26.5s; Dec= 9°9'39"
RedShift (z): 0.009647
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3876: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3876 : PGC 36644, UGC 6730, MCG 2-30-29, CGCG 68-55, IRAS 11428+0926

Blízke objekty: NGC 3874, NGC 3875, NGC 3877, NGC 3878

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.