eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3878

NGC 3878
Objekt NGC 3878 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3878 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.5'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 11.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h46m17.7s; Dec= 33°12'18"
RedShift (z): 0.033160
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3878: na základe množstva červeného posunu (z) - 140.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3878 : PGC 36708, MCG 6-26-32, CGCG 186-42, NPM1G +33.0229

Blízke objekty: NGC 3876, NGC 3877, NGC 3879, NGC 3880

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.