eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3880

NGC 3880
Objekt NGC 3880 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3880 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h46m22.2s; Dec= 33°9'44"
RedShift (z): 0.033530
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3880: na základe množstva červeného posunu (z) - 141.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3880 : PGC 36712, MCG 6-26-33, CGCG 186-43, NPM1G +33.0230

Blízke objekty: NGC 3878, NGC 3879, NGC 3881, NGC 3882

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.