eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3878

NGC 3878
Objekt NGC 3878 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3878 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.5'
magnitud: V=12.8m; B=13.8m
Ytans ljusstyrka: 11.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h46m17.7s; Dec= 33°12'18"
rödförskjutning (z): 0.033160
Avståndet från solen till NGC 3878: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 140.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3878 : PGC 36708, MCG 6-26-32, CGCG 186-42, NPM1G +33.0229

Närliggande objekt: NGC 3876, NGC 3877, NGC 3879, NGC 3880

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.