eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3915

NGC 3915
objekt NGC 3915 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3915 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'x0.4'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.8m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t49m24.2s; Dec= -5°7'5"
Rødforskyvning (z): 0.005573
Avstand fra solen til NGC 3915: basert på redshiftverdien (z) - 23.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3915 : PGC 36933, IC 2963, MCG -1-30-36, IRAS 11468-0450, other id: GSC 4937-1145 ?

Naboobjekter: NGC 3913, NGC 3914, NGC 3916, NGC 3917

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.