eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 393

NGC 393
Objekt NGC 393 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 393 - galax i stjärnbild Andromedae
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.70'x1.4'
magnitud: V=12.5m; B=13.6m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h8m36.9s; Dec= 39°38'38"
rödförskjutning (z): 0.020354
Avståndet från solen till NGC 393: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 86.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 393 : PGC 4061, UGC 707, MCG 6-3-15, CGCG 520-18, 5ZW 52

Närliggande objekt: NGC 391, NGC 392, NGC 394, NGC 395

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.