eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 393

NGC 393
Voorwerp NGC 393 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 393 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromedae
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.70'x1.4'
omvang: V=12.5m; B=13.6m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h8m36.9s; Dec= 39°38'38"
roodverschuiving (z): 0.020354
De afstand van de zon tot NGC 393: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 86.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 393 : PGC 4061, UGC 707, MCG 6-3-15, CGCG 520-18, 5ZW 52

Objecten in de buurt: NGC 391, NGC 392, NGC 394, NGC 395

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.