eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 394

NGC 394
Voorwerp NGC 394 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 394 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Piscium
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.60'x0.3'
omvang: V=13.8m; B=14.8m
De helderheid van het oppervlak: 12.3 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h8m26.1s; Dec= 33°8'52"
roodverschuiving (z): 0.014754
De afstand van de zon tot NGC 394: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 62.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 394 : PGC 4049, MCG 5-3-63, CGCG 501-95, ARAK 30

Objecten in de buurt: NGC 392, NGC 393, NGC 395, NGC 396

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.