eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 394

NGC 394
Obiekt NGC 394 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 394 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.60'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=13.8m; B=14.8m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h8m26.1s; Dec= 33°8'52"
Redshift (z): 0.014754
Odległość od Słońca do NGC 394: w oparciu o wartość redshift (z) - 62.3 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 394 : PGC 4049, MCG 5-3-63, CGCG 501-95, ARAK 30

Sąsiadujące obiekty: NGC 392, NGC 393, NGC 395, NGC 396

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.