eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 396

NGC 396
Obiekt NGC 396 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 396 - galaktyka w konstelacji Ryby
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.40'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=15.7m; B=16.5m
Jasność powierzchni: 13.2 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h8m8.5s; Dec= 4°31'51"
Inne nazwy obiektów NGC 396 : PGC 99944, * or c gxy 10" n

Sąsiadujące obiekty: NGC 394, NGC 395, NGC 397, NGC 398

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.