eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 396

NGC 396
Objekt NGC 396 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 396 - galax i stjärnbild Piscium
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.3'
magnitud: V=15.7m; B=16.5m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h8m8.5s; Dec= 4°31'51"
Övriga namn på objektet NGC 396 : PGC 99944, * or c gxy 10" n

Närliggande objekt: NGC 394, NGC 395, NGC 397, NGC 398

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.