eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 396

NGC 396
objekt NGC 396 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 396 - galakse i stjernebildet Piscium
Typen: S - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.40'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.7m; B=16.5m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t8m8.5s; Dec= 4°31'51"
Andre objektnavn NGC 396 : PGC 99944, * or c gxy 10" n

Naboobjekter: NGC 394, NGC 395, NGC 397, NGC 398

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.