eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 396

NGC 396
Objekt NGC 396 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 396 - galaxie v souhvězdí Piscium
Typ: S - spirální galaxie
Úhlové rozměry: 0.40'x0.3'
velikosti: V=15.7m; B=16.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h8m8.5s; Dec= 4°31'51"
Jiné názvy objektu NGC 396 : PGC 99944, * or c gxy 10" n

Nedaleko objekty: NGC 394, NGC 395, NGC 397, NGC 398

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.