eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 395

NGC 395
Obiekt NGC 395 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 395 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Tukan
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 17.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h5m7.3s; Dec= -71°59'39"
Inne nazwy obiektów NGC 395 : ESO 51-SC16, in SMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 393, NGC 394, NGC 396, NGC 397

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.