eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3932

NGC 3932
Objekt NGC 3932 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 3932 - jedna hvězdička v souhvězdí Ursae Majoris
Typ: * -
velikosti: B=13.6m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 11h51m53s; Dec= 48°40'3"

Nedaleko objekty: NGC 3930A, NGC 3931, NGC 3933, NGC 3934

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.