eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3933

NGC 3933
Objekt NGC 3933 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3933 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.6'
magnitud: V=13.6m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h52m1.9s; Dec= 16°48'36"
rödförskjutning (z): 0.012469
Avståndet från solen till NGC 3933: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 52.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3933 : PGC 37156, UGC 6839, MCG 3-30-122, CGCG 97-170

Närliggande objekt: NGC 3931, NGC 3932, NGC 3934, NGC 3935

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.