eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3936

NGC 3936
Objekt NGC 3936 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3936 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.90'x0.7'
veľkosť: V=12.1m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h52m20.4s; Dec= -26°54'21"
RedShift (z): 0.006715
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3936: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3936 : PGC 37178, ESO 504-20, MCG -4-28-4, UGCA 248, IRAS 11497-2637

Blízke objekty: NGC 3934, NGC 3935, NGC 3937, NGC 3938

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.