eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3934

NGC 3934
Objekt NGC 3934 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3934 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h52m12.5s; Dec= 16°51'6"
RedShift (z): 0.012605
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3934: na základe množstva červeného posunu (z) - 53.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3934 : PGC 37170, UGC 6841, MCG 3-30-123, CGCG 97-171, IRAS 11496+1707, PRC C-38

Blízke objekty: NGC 3932, NGC 3933, NGC 3935, NGC 3936

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.