eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3937

NGC 3937
Voorwerp NGC 3937 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3937 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leonis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.80'x1.6'
omvang: V=12.5m; B=13.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.5 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h52m42.6s; Dec= 20°37'54"
roodverschuiving (z): 0.022242
De afstand van de zon tot NGC 3937: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 93.9 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3937 : PGC 37219, UGC 6851, MCG 4-28-81, CGCG 127-88

Objecten in de buurt: NGC 3935, NGC 3936, NGC 3938, NGC 3939

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.