eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3937

NGC 3937
Objekt NGC 3937 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3937 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.6'
magnitud: V=12.5m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h52m42.6s; Dec= 20°37'54"
rödförskjutning (z): 0.022242
Avståndet från solen till NGC 3937: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3937 : PGC 37219, UGC 6851, MCG 4-28-81, CGCG 127-88

Närliggande objekt: NGC 3935, NGC 3936, NGC 3938, NGC 3939

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.