eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3941

NGC 3941
objekt NGC 3941 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3941 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: SB0 - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.50'x2.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.3m; B=11.3m
Overflate lysstyrke: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t52m55.3s; Dec= 36°59'13"
Rødforskyvning (z): 0.003095
Avstand fra solen til NGC 3941: basert på redshiftverdien (z) - 13.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3941 : PGC 37235, UGC 6857, MCG 6-26-51, CGCG 186-62

Naboobjekter: NGC 3939, NGC 3940, NGC 3942, NGC 3943

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.