eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3948

NGC 3948
Obiekt NGC 3948 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 3948 - jedna gwiazda w konstelacji Lew
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=13.4m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 11h53m36.6s; Dec= 20°57'4"

Sąsiadujące obiekty: NGC 3946, NGC 3947, NGC 3949, NGC 3950

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.