eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3953

NGC 3953
Objekt NGC 3953 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3953 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 6.90'x3.6'
veľkosť: V=10.1m; B=10.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h53m48.4s; Dec= 52°19'30"
RedShift (z): 0.003510
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3953: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3953 : PGC 37306, UGC 6870, MCG 9-20-26, CGCG 269-13

Blízke objekty: NGC 3951, NGC 3952, NGC 3954, NGC 3955

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.