eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3951

NGC 3951
Objekt NGC 3951 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3951 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.5'
veľkosť: V=13.6m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h53m41.3s; Dec= 23°22'56"
RedShift (z): 0.021542
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3951: na základe množstva červeného posunu (z) - 91.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3951 : PGC 37288, UGC 6867, MCG 4-28-90, CGCG 127-99, IRAS 11511+2339

Blízke objekty: NGC 3949, NGC 3950, NGC 3952, NGC 3953

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.