eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3951

NGC 3951
Objekt NGC 3951 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3951 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.5'
magnitud: V=13.6m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h53m41.3s; Dec= 23°22'56"
rödförskjutning (z): 0.021542
Avståndet från solen till NGC 3951: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 91.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3951 : PGC 37288, UGC 6867, MCG 4-28-90, CGCG 127-99, IRAS 11511+2339

Närliggande objekt: NGC 3949, NGC 3950, NGC 3952, NGC 3953

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.