eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3950

NGC 3950
Objekt NGC 3950 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 3950 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=15.7m; B=16.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h53m41.1s; Dec= 47°53'6"
rödförskjutning (z): 0.074602
Avståndet från solen till NGC 3950: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 315.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 3950 : PGC 37294, MCG 8-22-30

Närliggande objekt: NGC 3948, NGC 3949, NGC 3951, NGC 3952

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.