eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3950

NGC 3950
Voorwerp NGC 3950 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 3950 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Ursae Majoris
Type: E? -
De hoekige afmetingen: 0.30'x0.3'
omvang: V=15.7m; B=16.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 11h53m41.1s; Dec= 47°53'6"
roodverschuiving (z): 0.074602
De afstand van de zon tot NGC 3950: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 315.1 Mpc;
Andere namen van het object NGC 3950 : PGC 37294, MCG 8-22-30

Objecten in de buurt: NGC 3948, NGC 3949, NGC 3951, NGC 3952

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.