eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3950

NGC 3950
objekt NGC 3950 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 3950 - galakse i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: E? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.7m; B=16.7m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 11t53m41.1s; Dec= 47°53'6"
Rødforskyvning (z): 0.074602
Avstand fra solen til NGC 3950: basert på redshiftverdien (z) - 315.1 Mpc;
Andre objektnavn NGC 3950 : PGC 37294, MCG 8-22-30

Naboobjekter: NGC 3948, NGC 3949, NGC 3951, NGC 3952

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.