eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3967

NGC 3967
Objekt NGC 3967 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3967 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h55m10.3s; Dec= -7°50'35"
RedShift (z): 0.018640
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3967: na základe množstva červeného posunu (z) - 78.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3967 : PGC 37398, MCG -1-30-47, NPM1G -07.0347

Blízke objekty: NGC 3965, NGC 3966, NGC 3968, NGC 3969

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.