eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4005

NGC 4005
Objekt NGC 4005 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4005 - galax i stjärnbild Leonis
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.7'
magnitud: V=13.1m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h58m10s; Dec= 25°7'20"
rödförskjutning (z): 0.014906
Avståndet från solen till NGC 4005: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4005 : PGC 37661, NGC 4007, UGC 6952, MCG 4-28-107, CGCG 127-120

Närliggande objekt: NGC 4004A, NGC 4004B, NGC 4006, NGC 4007

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.