eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 401

NGC 401
objekt NGC 401 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 401 - enslig stjerne i stjernebildet Piscium
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t9m7.7s; Dec= 32°45'36"

Naboobjekter: NGC 399, NGC 400, NGC 402, NGC 403

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.