eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 400

NGC 400
objekt NGC 400 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 400 - enslig stjerne i stjernebildet Piscium
Typen: * -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t9m2.5s; Dec= 32°43'59"

Naboobjekter: NGC 398, NGC 399, NGC 401, NGC 402

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.