eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 400

NGC 400
Voorwerp NGC 400 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 400 - enkele ster in het sterrenbeeld Piscium
Type: * -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h9m2.5s; Dec= 32°43'59"

Objecten in de buurt: NGC 398, NGC 399, NGC 401, NGC 402

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.