eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 400

NGC 400
Obiekt NGC 400 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 400 - jedna gwiazda w konstelacji Ryby
Тип: * -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 1h9m2.5s; Dec= 32°43'59"

Sąsiadujące obiekty: NGC 398, NGC 399, NGC 401, NGC 402

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.