eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4022

NGC 4022
Objekt NGC 4022 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4022 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.20'x1.2'
magnitud: V=13.0m; B=14.0m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h59m1s; Dec= 25°13'21"
rödförskjutning (z): 0.014477
Avståndet från solen till NGC 4022: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 61.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4022 : PGC 37729, UGC 6975, MCG 4-28-111, CGCG 127-125

Närliggande objekt: NGC 4020, NGC 4021, NGC 4023, NGC 4024

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.