eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4024

NGC 4024
Objekt NGC 4024 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4024 - galax i stjärnbild Corvi
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x1.6'
magnitud: V=11.7m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 11h58m31.5s; Dec= -18°20'48"
rödförskjutning (z): 0.005651
Avståndet från solen till NGC 4024: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 23.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4024 : PGC 37690, ESO 572-31, MCG -3-31-4

Närliggande objekt: NGC 4022, NGC 4023, NGC 4025, NGC 4026

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.