eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4031

NGC 4031
Objekt NGC 4031 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4031 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.4'
magnitud: V=14.4m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h0m31.3s; Dec= 31°56'48"
rödförskjutning (z): 0.026218
Avståndet från solen till NGC 4031: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 110.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4031 : PGC 37855, MCG 5-28-75, CGCG 157-82, ARAK 341

Närliggande objekt: NGC 4029, NGC 4030, NGC 4032, NGC 4033

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.