eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4052

NGC 4052
objekt NGC 4052 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4052 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Crucis
Typen: II1p -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 10.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=8.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 12t2m0s; Dec= -63°13'18"
Andre objektnavn NGC 4052 : OCL 870, ESO 94-SC10

Naboobjekter: NGC 4050, NGC 4051, NGC 4053, NGC 4054-2

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.