eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4052

NGC 4052
Objekt NGC 4052 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4052 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Crucis
Typ: II1p -
Vinkeldimensionerna: 10.00'
magnitud: V=8.8m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 12h2m0s; Dec= -63°13'18"
Övriga namn på objektet NGC 4052 : OCL 870, ESO 94-SC10

Närliggande objekt: NGC 4050, NGC 4051, NGC 4053, NGC 4054-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.