eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 406

NGC 406
Voorwerp NGC 406 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 406 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Tucanae
Type: Sc - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 2.60'x1.0'
omvang: V=12.5m; B=13.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.9 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h7m24.4s; Dec= -69°52'34"
roodverschuiving (z): 0.005030
De afstand van de zon tot NGC 406: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 21.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 406 : PGC 3980, ESO 51-18, IRAS 01057-7008

Objecten in de buurt: NGC 404, NGC 405, NGC 407, NGC 408

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.