eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 405

NGC 405
Voorwerp NGC 405 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 405 - enkele ster in het sterrenbeeld Phoenicis
Type: * -
omvang: B=7.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 1h8m33.6s; Dec= -46°40'6"
Andere namen van het object NGC 405 : SAO 215379, ESO 243-*39

Objecten in de buurt: NGC 403, NGC 404, NGC 406, NGC 407

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.