eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 405

NGC 405
objekt NGC 405 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 405 - enslig stjerne i stjernebildet Phoenicis
Typen: * -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=7.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 1t8m33.6s; Dec= -46°40'6"
Andre objektnavn NGC 405 : SAO 215379, ESO 243-*39

Naboobjekter: NGC 403, NGC 404, NGC 406, NGC 407

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.