eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 405

NGC 405
Objekt NGC 405 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 405 - jedna hvězdička v souhvězdí Phoenicis
Typ: * -
velikosti: B=7.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 1h8m33.6s; Dec= -46°40'6"
Jiné názvy objektu NGC 405 : SAO 215379, ESO 243-*39

Nedaleko objekty: NGC 403, NGC 404, NGC 406, NGC 407

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.